ASEAN thảo luận sáng kiến ưu tiên kinh tế        (Lượt xem: 463)

Trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan, ngày 3/9, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 23 đã tập trung thảo luận về 16 sáng kiến ưu tiên kinh tế của Chủ tịch Indonesia năm 2023.  ASEAN thảo luận sáng kiến ưu tiên kinh tế        Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 23 thảo luận về các sáng kiến ưu tiên kinh tế.

Năm nay, trụ cột kinh tế bao gồm 16 sáng kiến ưu tiên kinh tế thuộc 3 động lực chiến lược gồm: Tái thiết và Phục hồi, Kinh tế kỹ thuật số và Phát triển bền vững. Theo Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, đến nay đã có 11 trong 16 sáng kiến ưu tiên kinh tế được hoàn tất. Trong số đó,tuyển dụng nhân tài 6 sáng kiến thuộc động lực chiến lược Tái thiết và Phục hồi đều đã hoàn thành. Ở động lực chiến lược, 2 trong 5 sáng kiến ưu tiên kinh tế đã hoàn thành. Ở động lực phát triển bền vững, 2 sáng kiến vẫn đang được triển khai, nổi bật là các lộ trình về phát triển bền vững và an ninh năng lượng.

Theo Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, dự kiến 5 sáng kiến ưu tiên kinh tế còn lại thuộc 3 nhóm động lực nói trên sẽ sớm được hoàn tất trong Quý 4/2023./.

Nguồn TTX Việt Nam