Hội Nông dân tỉnh hoạt động với nhân dân tại xã Kim Phú

- Ngày 12-8, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và nắm bắt tình hình thực hiện cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại xã Kim Phú (TP Tuyên Quang).

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân xã Kim Phú.

Tham gia hoạt động có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Ngân hàng Agribank Tuyên Quang, Ngân hàng Chính sách tỉnh, Hội Nông dân thành phố và các xã, phường...

Chương trình hoạt động gồm có: tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; tập hợp ý kiến,hợp tác trao đổi kiến nghị về cơ chế chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động công tác Hội; tư vấn, hỗ trợ giải đáp vướng mắc của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ liên kết và vay vốn về các chương trình, chính sách tín dụng đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác; trưng bày pano, tờ rơi giới thiệu về cơ chế chính sách, dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Hoạt động giúp cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc, khó khăn của hội viên, để vận dụng hiệu qua cơ chế chính sách, nguồn vốn vay vào sản xuất, nâng cao thu nhập.