Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, bảo đảm an toàn cho người cao tuổi

Ngày 7/9, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam (HAI) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về việc đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại tỉnh Sơn La.

Dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” được triển khai tại xã Tà Xùa, Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, được triển khai ừ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023. Dự án có 3 lớp tập huấn về quản lý đánh giá rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng và vai trò của người cao tuổi trong việc lồng ghép nội dung hòa nhập người cao tuổi vào quản lý, đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; khả năng đóng góp và cách làm việc với người cao tuổi trong quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng. Đồng thời, hướng dẫn người cao tuổi của 2 xã tham gia các hoạt động phục hồi sau bão lũ; hướng dẫn đưa người cao tuổi vào ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Phiêng Ban và xã Tà Xùa.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai

Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt trong việc đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Sơn La; sự cần thiết của việc đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; vai trò và khả năng đóng góp của người cao tuổi trước,hợp tác trao đổi trong và sau thiên tai; công tác định hướng của các cơ quan, tổ chức trong việc đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong thời gian tới.

Hội thảo đề ra các giải pháp thực hiện nội dung đưa người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhất là trong bối cảnh già hoá dân số nhanh. Đồng thời, phát huy được kinh nghiệm, năng lực và sự tham gia của người cao tuổi ở cộng đồng, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tiến tới cộng đồng an toàn trước thiên tai.